Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Szukaj w tym dziale:

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tolkmicku zamierza przystąpić   do realizacji   Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

Moduł II

Cel: Poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Adresaci programu:

  • mieszkańcy miasta i gminy Tolkmicko
  • osoby w wieku 65 i więcej lat, którzy mają problemy związane samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia,
  • prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom

Opis Usługi:

  • Udostępnienie seniorom tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji: przycisk bezpieczeństwa - sygnał SOS, detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski, lokalizator GPS, funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami, funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja)
  • Sprawowanie całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu
  • Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej/centrum usług społecznych (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe

W celu rozpoznania potrzeb osoby zainteresowane udziałem w projekcie  zapraszamy do kontaktu  z  M-GOPS w Tolkmicku ul. Sportowa 1, nr telefonów: (55) 231-63-24 , (55) 231-63-26                                                              

WAŻNE: Ilość miejsc ograniczona.